Green Radio 93.3

Green Radio 93.3

Hoang Nguyen

evangelize through social media https://soundcloud.com/greenradio933

Categorias: Finanzas

Escuchar el último episodio:

Đức Maria ngời sáng ở trung tâm của Hội Thánh. Ngài là kiểu mẫu tuyệt hảo cho một Hội Thánh trẻ trung muốn quảng đại và ngoan hiền bước theo Đức Kitô. Khi còn rất trẻ, được sứ thần báo tin, Đức Maria đã không ngại nêu ra những thắc mắc (x. Lc1,34). Nhưng với tâm hồn luôn sẵn sàng, Mẹ đã thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38).

Episodios anteriores

  • 2 - Mẹ Maria, thiếu nữ ở Nadarét 
    Sat, 02 Oct 2021
  • 1 - Đừng để ai coi thường tuổi trẻ của các con 
    Sat, 11 Sep 2021
Mostrar más episodios

Más podcasts finanzas de la República Dominicana

Más podcasts finanzas internacionales

Elige la categoria de podcast